“Natuurlijk moeten we oog hebben voor de maatschappij waarin we leven. Het aantal senioren groeit en hun behoefte aan zorg neemt toe. Onderzoekers verwachten dat er in Nederland over vijftien jaar 400.000 demente mensen thuis zullen wonen. De samenleving is daar nu nog niet op ingesteld, dus we moeten er serieus mee aan de slag.

Nederland kan niet langer z’n kop in het zand steken voor zorgrobotica

Vergelijk het met het je pensioen: je kunt niet een jaar voordat je met pensioen gaat pas je pensioen gaan opbouwen. Dan ben je echt te laat.

Interview met Tom Ederveen, robotexpert zorg en wonen bij Toekomst Thuis

Woningvoorraad verduurzamen: denk ook in technologie

Wat kunnen wij vanuit onze professie – de wereld van zorgverleners, gemeenten, corporaties en hulpdiensten – het beste doen? Betrek bij het verduurzamen van de woningvoorraad óók technologie. Deze oplossingen zorgen ervoor dat bewoners met meer gemak zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Natuurlijk blijven zorgverleners nodig, maar zij kunnen hun zorgtaken met behulp van technologie veel efficiënter inrichten.

Hoe eerder je robotica oplossingen in het procesontwerp meeneemt, hoe meer kosten je op de lange termijn bespaart. Want dat is steeds de discussie: de aanschaf van robotica en domotica is een investering voor de langere termijn. Laat ik de vraag nu eens andersom stellen. Wat gaan de kosten voor de maatschappij worden wanneer iemand noodgedwongen eerder naar een verzorgingstehuis moet verhuizen, omdat zijn/haar huis niet geschikt is voor robots en domotica?

Mogelijkheden met robots

Robots worden steeds intelligenter en er is zoveel mogelijk. De oplossingen laten ouderen echt in staat stellen om langer thuis te blijven wonen. Zo kunnen zorgrobots en domotica voorzien in hele simpele taken, zoals de deur openen met een elektronisch slot of stofzuigen. Maar door de slimme spraaktechnologie kun je ook vragen stellen en gemakkelijker met de buitenwereld communiceren. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen met de huisarts of eenvoudig communiceren met je sociale omgeving. Maar er is nog veel meer mogelijk. In het Van Abbemuseum in Eindhoven bijvoorbeeld, draait nu een pilot met een telepresence robot voor ouderen die slecht ter been zijn. Zij kunnen door de ogen van de robot het museum zelfstandig bekijken, gewoon vanuit hun eigen woonkamer. Zo haal je de buitenwereld zelfs naar binnen.

Functioneel

Technisch gezien kan er dus ontzettend veel, maar het moet wel functioneel blijven. Een robot moet passen bij je zorgbehoefte, en bij de huidige staat van je woning. Dat is per mens en woning maatwerk. Bij Toekomst Thuis wordt daar rekening mee gehouden. In het ontwerpproces kijken met meerdere bouwspecialisten welke basiselementen nodig zijn om veiligheid, comfort, communicatie en energiebesparing te kunnen garanderen. Dat doen we aan de hand van drie ambities: ruimte om te leven, bijdragen aan duurzaamheid en technologie die bewoners helpt.

Tom Ederveen is robotexpert zorg & wonen bij RobotZorg, partner van Toekomst Thuis. Toekomst Thuis is een slimme manier om te komen tot levensloopgeschikte woningen met een lager energieverbruik en een infrastructuur, waardoor de bewoner langer, met meer comfort en gemak, thuis kan blijven wonen. Dankzij een hechte, integrale samenwerking van vijf gespecialiseerde advies-, bouw- en techniekpartners voorziet Toekomst Thuis in een totaaloplossing bij het organiseren en uitvoeren van duurzame renovatie van (zorg)woningen.