Vanzelfsprekend denk je wanneer je een verouderde woningvoorraad gaat renoveren in duurzaamheidsambities. Streven naar een lager energieverbruik is een belangrijke doelstelling, maar ook maatschappelijk komen veel veranderingen op ons af.

Als professional in de zorg, beleid, of woningcorporatie heb je ook de verantwoordelijkheid dat bewoners met meer comfort en gemak langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Dat kan al door hele praktische, slimme aanpassingen in de opzet van de woning te integreren. Dit kan bij nieuwbouw, maar ook heel goed in een bestaande woning. De vraag is alleen: kennen professionals deze innovatieve oplossingen?

Interview met Jeroen Kreijne, architect en ingenieur bij Toekomst Thuis:

Slimme oplossing voor de toekomst

De badkamer vormt bijvoorbeeld één van de belangrijkste knelpunten voor bewoners. Vaak is deze niet langer geschikt op het moment dat de zorgbehoefte van een bewoner toeneemt. Mijn taak bij Toekomst Thuis is niet alleen in functionele, duurzame oplossingen te denken, maar ze óók te realiseren. Voor dit knelpunt hebben we bijvoorbeeld het innovatieve Flexxan ontwikkeld. Flexxan is een praktische, draaiende wand die op de plaats van een bestaande badkamerwand wordt geplaatst. De wand gaat mooi op in het interieur. Op het moment dat de zorgbehoefte groter wordt, creëer je met het draaimechanisme extra bewegingsruimte en ontstaat als het ware een ‘badkamer en suite’, zonder dat je ingrijpend moet verbouwen. Op die manier bereiden we de woning voor op de ruimtebehoefte voor zorgverlening bij toekomstige scenario’s.

Veelgemaakte designfout

Zo zijn er zijn talloze slimme oplossingen die het wooncomfort vergroten, zonder dat ze veel hoeven te kosten. Om de duurzaamheid bij een renovatie te verbeteren is het bijvoorbeeld relatief eenvoudig om meteen alle drempels in het gebouw te verwijderen of de deurbreedte te vergroten. Ook het creëren van een goede bereikbaarheid van de badkamer naar de slaapkamer voorkomt veel frustratie als men minder mobiel wordt. Een veelgemaakte designfout is de positie van deuren. Deze staan vaak in een inwendige hoek, of draaien de verkeerde kant op waardoor ze heel lastig te openen zijn op het moment dat de eindgebruiker slecht ter been wordt.

Ook financieel interessant?

Duurzaam ontwerpen is niet alleen iets dat mooi en prettig is. Het moet ook technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar zijn. Daar wordt bij Toekomst Thuis rekening mee gehouden. In het ontwerpproces kijken bouwspecialisten en kostendeskundigen welke elementen nodig zijn om veiligheid, comfort, communicatie en energiebesparing te kunnen garanderen. Zowel in kwaliteit, als in technologie die helpt. Ons uitgangspunt is eerst alles doorrekenen en kijken welke zaken eenvoudig kunnen worden aangepakt. Bij het opstellen van de businesscase kom je regelmatig tot positief verrassende conclusies.

Verzorgingshuis

In Maassluis bijvoorbeeld, kregen we de opdracht een niet-functioneel verzorgingshuis uit 1988 te slopen. Het plan was om er nieuwbouw voor terug te plaatsen. In een interactieve workshop met alle stakeholders met de methode CareConcept zijn varianten voor nieuwbouw en renovatie gerealiseerd. Vanuit de daarop volgende doorrekening van de investeringskosten kwam de klant in korte tijd tot de conclusie dat renovatie veel interessanter was dan vervangende nieuwbouw.

De investering voor transformatie bedroeg ca. 60% van de kosten van nieuwbouw. Daarnaast zou de eindgebruiker bij volledige nieuwbouw moeten inboeten op ruimte en kwaliteit en werd een goede oplossing gevonden voor de boekwaarde op het bestaande gebouw. Deze oplossing betekende dus winst voor zowel de klant als de bewoners.

LENGKEEK architecten en ingenieurs

Jeroen Kreijne is architect-directeur van LENGKEEK architecten en ingenieurs, partner van Toekomst Thuis. Toekomst Thuis is een slimme manier om te komen tot levensloopgeschikte woningen met een lager energieverbruik en een infrastructuur, waardoor de bewoner langer, met meer comfort en gemak, thuis kan blijven wonen. Dankzij een hechte, integrale samenwerking van vijf gespecialiseerde advies-, bouw- en technologiepartners voorziet Toekomst Thuis in een totaaloplossing bij het organiseren en uitvoeren van duurzame renovatie van (zorg)woningen.