Nul op de meter woningrenovatie toekomst thuis
Nul op de meter woning renovatie toekomst thuis

Bijdragen aan duurzaamheid

Verduurzaming zorgt niet alleen voor energiebesparing, maar ook voor een gezondere woning met meer comfort waarbij het achterstallig onderhoud meteen is weggewerkt; de woning stijgt in waarde, zowel in geldwaarde als belevingswaarde.

Beperking energievraag

Door de woning te isoleren en te voorzien van duurzame installaties wordt er een besparing op de energierekening gerealiseerd. Deze besparing wordt gebruikt voor het financieren van de duurzame renovatie.

Flexibel combineren

Aan de hand van verschillende duurzaam¬heidspakketten, variërend van woning isolatie tot duurzame installaties, bepaalt u als opdrachtgever zelf tot hoe ver u verduurzaamt en in welk tempo. Wij adviseren u graag over de juiste samenstelling van pakketten, de juiste volgorde van investeringen en de specifieke mogelijkheden voor uw situatie.

No regret

De duurzaamheidspakketten zijn zo samengesteld dat, ook wanneer er niet direct voor een volledige Nul-op-de-Meter (NoM) oplossing wordt gekozen, zij toch een bijdrage leveren aan verduurzaming naar NoM in de toekomst. Als u kiest voor NoM, borgt het NOM-Keur de prestatie-kwaliteit van het ontwerp, de uitvoering en de exploitatie.

Nul op de Meter

Nul op de Meter is gebaseerd op het beperken van de energievraag, door de woning te isoleren en te voorzien van duurzame installaties. NoM betekent dat de energiemeter aan het einde van het jaar op nul staat. Wij renoveren de woning tot een mooie, duurzame, gezonde en comfortabel vernieuwde woning met gebruik van de huidige energierekening. Dat is wat centraal staat.

Nul

Het voordeel en doel van de renovatie is een gegarandeerde Nul op de Meter. Met deze besparing op de energiekosten moet het mogelijk zijn om de investering te financieren. Resultaat: de woning wordt gezonder en krijgt comfort, eventueel aanwezig achterstallig onderhoud werken we weg en de woning stijgt in waarde. Het zogenoemde NOM-Keur borgt de kwaliteit van het ontwerp, de uitvoering en de exploitatie.

Tien

De NoM-renovatie aan de woning zal binnen 10 werkdagen gereed zijn – dit om de bewoner zekerheid vooraf te bieden, zo min mogelijk overlast te bezorgen en de renovatie zo toegankelijk mogelijk te houden. Deze snelle manier van werken is haalbaar doordat wij gebruik maken van prefab-elementen die kant en klaar uit de fabriek komen. Ook de installaties worden plug & play geleverd en aangesloten.

Nul

Gemiddeld is de energierekening van een rijwoning € 175,- per maand. Door deze energierekening te gebruiken voor een investering, kan het huis ‘’kosten neutraal’’ naar Nul-op-de-Meter gerenoveerd worden. Hiermee zetten wij de besparing die bewoners in de toekomst hebben op hun energielasten, met gebruik van de Energie Prestatie Vergoeding, om naar netto contante waarde nu. Daarmee kan de NoM-investering gefinancierd worden.