Renovatie, samenwerking leidt tot kostenvoordelen

Duurzaam en levensloopbestendig: Urgentie?

Een heel groot deel van de Nederlandse woningvoorraad is gebouwd tussen 1950 en 1985. De babyboom-generaties van na de oorlog moesten snel en goedkoop gehuisvest worden. Veel ouderen van nu wonen er nog. Veel van deze woningen zijn helaas niet comfortabel, slecht toegankelijk en energetisch ondermaats. Door de stijgende prijzen van energie van de afgelopen jaren beslaan de energiekosten een steeds groter deel van de woonlasten van de bewoners. Juist daarom is het verbeteren van de woning tot levensloopgeschikte Nul-op-de-Meter-woning zeer belangrijk.

Langer thuis

Ouderen en mensen met functiebeperkingen blijven steeds langer thuis wonen. Enerzijds omdat zij graag hun zelfstandigheid behouden en in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen, anderzijds omdat de verzekeraars en gemeenten de opdracht hebben om de zorgkosten beheersbaar te houden. De woning zelf levert vaak beperkingen op. Die heffen we op, waar dat haalbaar is. Ondersteuning met moderne technologie is daarbij onontbeerlijk.

Toekomst Thuis

Het team van Toekomst Thuis is graag uw partner om de woningvoorraad gereed te maken voor de gestelde uitdagingen. Wij begeleiden u om te komen tot een haalbare businesscase. Vervolgens gaan we daarover in gesprek met bewoners. Zij krijgen daarbij de keuze uit onze standaardproducten, ontwikkeld voor deze opgave en afgestemd op uw woningcomplex. Tijdens de uitvoering bewaken wij onze afspraken met uw bewoners en informeren u over de voortgang. Het Team Toekomst Thuis heeft alle benodigde expertise in huis om u vanaf start en gedurende het gebruik van dienst te zijn.

Woningrenovatie nul op de meter
Domotica, robotica techniek in huis