Platform 31 duurzaam thuis

Platform 31

Het programma Duurzaam Thuis gaat om creatie van een duurzaam thuis aanbod.

Doelstelling van duurzaam thuis

Met aanbieders en vragers willen we proposities ontwikkelen die de renovaties Langer Thuis én Nul op de Meter mogelijk maken. We weten dat een Nul op de Meter renovatie woonlasten neutraal kán zijn. Onze uitdaging is om ook de gecombineerde Langer Thuis + Nul op de Meter renovatie woonlasten neutraal te krijgen. Door het uitvoeren van pilots willen we dit graag onderzoeken en bewijzen!

Lessen uit de experimenten in 2015

  • Er is voordeel te halen uit het tegelijkertijd oppakken van een Langer Thuis en Nul op de Meter renovatie.
  • Voor de verhuurder uit zich dit in lagere kosten, de huurder heeft slechts eenmaal overlast.
  • Uit zowel onderzoek als de praktijk is gebleken dat huurders bereid zijn om €50,- tot €100,- per maand extra te betalen voor woningaanpassingen die Langer Thuis wonen mogelijk maken.
  • Een aanbouw (X-Tender) achter de woning die, direct of later, als zorgkamer gebruikt kan worden is te realiseren binnen deze huurverhoging.
  • De doelgroep voelt zich beperkt aangesproken door Langer Thuis campagnes; de behoefte aan levensloopbestendige oplossingen ontstaat pas wanneer zorg daadwerkelijk nodig is. Om de woning op dat moment aan te passen, brengt hoge kosten met zich mee.
  • De doelgroep is wél geïnteresseerd in een comfortabelere, mooiere en betere woning. Met een NOM-renovatie wordt de businesscase hiervan haalbaar.

Kennisdocument Platform 31: Duurzaam thuis

 

Platform 31

Met Duurzaam Thuis gaat Energiesprong, onderdeel van Platform31, onderzoeken en experimenteren met energieneutrale (Nul-op-de-meter) woningrenovaties in combinatie met het levensloopbestendig maken van woningen. Een experiment moeten inzicht geven in de behoefte van ouderen als het gaat om woningaanpassingen. Platform31 ontwikkelt samen met partners kennis in (wetenschappelijk) onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken over economie, sociale thema’s en wonen,