Alternu bouwmanagement en advies

Alternu

Uw partner voor “gezond vastgoed”

Alternu strategisch advies en (bouw)management

In het speelveld rondom het scheiden van wonen en zorg zal iedere speler bepalen met welke nieuwe rol ze te maken krijgenAlternu is graag uw partner om te komen tot meetbare resultaten. Gezond vastgoed, tevreden bewoners en gemotiveerde medewerkers.

Uw vastgoed

Wij leveren u de bouwstenen om gefundeerd scenariokeuzes te maken. Voor één locatie of op portefeuilleniveau. U kunt verzekerd zijn van een toekomstbestendige vastgoedexploitatie. Wij maken voor en met uw organisatie een transitieplan en begeleiden de implementatie tot en met de oplevering en evaluatie.

Corporaties

De groep ouderen groeit. Ze zullen langer thuis blijven wonen ook als de zorgbehoefte toeneemt. Deze groei en toenemende zorgbehoefte leiden tot een gewijzigde woonvraag. Corporaties zullen zich moeten beraden op deze veranderende vraag. Is de huidige voorraad nog geschikt?

Gemeenten

De gemeenten krijgen vanuit de herziening Woningwet en de veranderingen in de AWBZ uitgebreidere taken toebedeeld. Samen met de nieuwe verantwoordelijkheden vanuit de WMO 2015 krijgen gemeentelijke bestuurders meer invloed op de huisvesting en zorg van hun inwoners. Hoe geschikt is uw woningvoorraad?