Welke keuze maak je als woningcorporatie in een krimpgebied? De bevolking neemt af, het percentage senioren neemt toe en de bestaande woningvoorraad is daar niet op toegesneden. Wonion, een corporatie in de gemeente Oude IJsselstreek, maakte plannen en is al vanaf 2007 bezig om hun woningvoorraad aan te passen aan de veranderende behoeften in 2040.

Knelpunten

Wonion constateerde dat de tekorten in hun woningvoorraad vooral zitten in grondgebonden zorggeschikte woningen. Daarnaast bleek dat de afzonderlijke gemeenten in de Achterhoek in totaal voor 14.000 woningen aan nieuwbouwplannen op stapel hadden staan. De gezamenlijke demografische opgave was echter niet hoger dan 5.900 woningen. De corporaties in de regio hebben daarom afgesproken met de gemeenten dat voor elke nieuw gebouwde woning een bestaande woning gesloopt wordt.

Niet splitsen, gericht slopen en differentiëren

Wonion besloot om niet de bestaande woningen te splitsen ten koste van het ‘woningcontingent’. In plaats daarvan zijn zij gericht gaan slopen in de gedateerde woningvoorraad en nieuwe woningen gaan bouwen voor ouderen op een betere locatie nabij voorzieningen. Veel van de systeembouwwoningen van Wonion zijn gerenoveerd en aangepast aan de woon- en energetische normen van tegenwoordig. Op deze wijze heeft Wonion van 2007 tot 2017 haar gedateerde woningvoorraad onder andere in de Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft aangepast aan de huidige en toekomstige vraag. Zij hebben de bewoners zoveel mogelijk betrokken bij het proces.

Pilots

Aedes en haar partners overwegen om pilots van corporaties te ondersteunen die willen putten uit de kennis en ervaring van collega-corporaties en netwerkpartners met bijvoorbeeld het splitsen van eengezinswoningen, het (grootscheeps) renoveren van systeemwoningen of de combinatie van Duurzaam en Langer Thuis.

Slim in de bestaande bouw

Dit praktijkvoorbeeld is een van de reeks praktijkvoorbeelden voortgekomen uit het programma ‘Slim in de bestaande bouw’, onderdeel van de Vernieuwingsagenda ‘Slimmer en beter voor elkaar’ van Aedes en opgezet door Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers. Samenwerkingspartners zijn Bouwend Nederland en Uneto-VNI. Doel is om met corporaties de uitdagingen van de komende jaren, zoals verduurzaming en vergrijzing, aan te pakken. Door kennis en ervaringen te delen, door corporaties te verbinden en door via co-creatie innovatieve oplossingen te bedenken en te verspreiden. Veel corporaties vinden hun eigen oplossingen óf vanzelfsprekend óf weinig bijzonder, terwijl hun aanpak voor anderen juist een eye-opener kan zijn.

Bron : kcwz.nl – slim-in-de-bestaande-bouw-wonion-legt-lat-steeds-hoger