“Dagelijks koken, televisiekijken en slapen in een tochtig, vochtig en koud huis. In heel veel naoorlogse woningen is schimmel een probleem van de dag. Op de langere termijn kunnen deze omstandigheden leiden tot vaak ziek zijn, wat ook weer gevolgen heeft voor de sociale omgeving en uiteindelijk voor heel Nederland. Ik vind dat we samen met woningeigenaren onze verantwoordelijkheid moeten nemen en deze woningen moeten transformeren tot comfortabele en gezonde woningen.

De komende jaren komen er veel maatschappelijke veranderingen op ons af, waardoor mensen langer thuis zullen blijven wonen. Ook daar moeten we nu op inspelen.

Interview met André Hehemann, technisch bouwdirecteur bij Toekomst Thuis

Een leefomgeving kan op veel meer vlakken worden verbeterd

Met goede isolatie, kierdichting en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem kun je een enorm verschil maken. En bij Toekomst Thuis gaan we een stap verder. Een leefomgeving kan namelijk op veel meer vlakken worden verbeterd. Met behulp van duurzaamheidspakketten bieden we een variëteit aan oplossingen aan, waarbij ook naar infrastructuur en toegankelijkheid, duurzame energie(opwekking) en zorgtechnologie wordt gekeken. Afhankelijk van de doelstellingen bieden we ook monitoring aan om de geleverde prestaties inzichtelijk te maken, voor zorgsignalering en beheer van onderhoud. Die keuzevrijheid is prettig. Als opdrachtgever bepaal je steeds zelf tot hoe ver je verduurzaamt, en in welk tempo.

De bouw is klaar, en wij ook?

Het wordt wel eens vergeten, maar ook na de bouw is er nog werk aan de winkel. Goed voorlichten van de eindgebruiker is essentieel. In een duurzame en toekomstbestendige woning zijn er natuurlijk een aantal zaken ten positieve veranderd. Om optimaal van deze voordelen te kunnen genieten, moet de woning anders gebruikt worden. Zo hoeft het raam bijvoorbeeld niet langer worden opengezet om te kunnen ventileren, want dat werk wordt nu gedaan door het ventilatiesysteem. Het raam open zetten brengt dus alleen nog energieverspilling met zich mee. Ook draagt het op de juiste momenten uitvoeren van onderhoud bij aan positieve prestaties van de woning. Denk bijvoorbeeld aan het reinigen of tijdig vervangen van onderdelen. Ook daar kan Toekomst Thuis bij helpen en volledig ontzorgen, zowel in de voorlichting en communicatie met een meerjarenonderhoudsplan en –abonnement.

Succesvol renoveren betekent vooral denken in keuzevrijheid en het behouden van een vertrouwensrelatie met alle betrokkenen. We houden oog voor de toekomst. Kun je wat hulp gebruiken bij jouw duurzaamheidsambities? Schroom niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.“

André Hehemann is technisch bouwdirecteur bij Climate Construction, partner van Toekomst Thuis. Toekomst Thuis is een slimme manier om te komen tot levensloopgeschikte woningen met een lager energieverbruik en een infrastructuur, waardoor de bewoner langer, met meer comfort en gemak, thuis kan blijven wonen. Dankzij een hechte, integrale samenwerking van vijf gespecialiseerde advies-, bouw- en technologiepartners voorziet Toekomst Thuis in een totaaloplossing bij het organiseren en uitvoeren van duurzame renovatie van (zorg)woningen.