Bij bestaande woningvoorraad is het een uitdaging om ouderen te bewegen om hun woning toekomstbestendig en duurzaam te laten renoveren. Alles valt of staat met een goede afstemming tussen gemeente, woningcorporatie en bewoner. Maar waar begin je?

Interview met Eric Schellekens,  strategisch adviseur bij Toekomst Thuis

Veel ouderen staan niet direct te trappelen bij het idee om hun huis te laten aanpassen. Een woning aanpassen betekent voor velen: erkennen dat het nodig is. Maar veel ouderen voelen zich niet ziek of zwak. Ze stellen de keuzes liever uit tot het moment dat een aanpassing echt nodig is. Ook kennen bewoners de kostenvoordelen van een verduurzaamde woning vaak onvoldoende. Start als gemeente of woningcorporatie dus met het wegnemen van die vooroordelen. Je zal merken dat bewoners best bereid zijn om wat extra te betalen als zij voordelen zien.

1. Verkenningsfase; begin bij het begin

Eerst breng je in kaart welke wijken of kernen de grootste opgaven of kansen liggen. Welke slecht geïsoleerde, verouderde woningen of complexen met veel ouderen lenen zich het beste voor energiebesparing in combinatie met levensloopbestendigheid? Mijn ervaring in gemeente Rheden bijvoorbeeld, is dat we de campagne zijn gestart bij de kern met het grootste aantal ouderen en ‘slechtste’ woningen, zodat het effecten van de aanpassingen het beste merkbaar zijn. De positieve ervaringen van de wijkbewoners op hun woningaanpassingen, werden ook in andere kernen van de gemeente verspreid. Deze ambassadeurs zorgden later in het proces voor bewijsvoering.

2. Maak van een negatieve associatie, iets positiefs

Per kern nodigden we wijkbewoners uit voor een informatiemarkt over de mogelijkheden van aanpassingen. Verduurzaming en levensloopbestendigheid zorgen niet alleen voor energiebesparing, maar ook voor een gezondere, veiligere woning met direct meer comfort en gemak, ook als je nog geen beperkingen hebt. De woning stijgt daarmee in waarde. Nog een positief effect!

3. Laat zelf ervaren

Op de informatiemarkt konden wijkbewoners zelf ervaren welke handige, praktische, comfortabele en kostenbesparende oplossingen er zijn voor onveilige of onhandige situaties in huis. Van isolatie oplossingen tot technologische oplossingen zoals bewegingsdetectie of geluidssignalering. Op deze manier werden vooroordelen weggehaald, en werd beter inzichtelijk welke investering de aanpassingen vragen.

4. Geef keuzeopties

Sta er ook bij stil dat de woonbehoeften verschillend zijn per bewoner. Mensen willen keuzemogelijkheden. Wat is binnen de randvoorwaarden haalbaar en betaalbaar? Gemeente Rheden heeft bijvoorbeeld gekozen voor een aanpassingsprogramma met een stimuleringsregeling voor te kiezen aanpassingen. Zo kon elke bewoner individueel kiezen welke aanvullingen hij wil hebben, en is vooraf helder wat aanpassingen kosten en wat de bewoner kan verwachten.

5. Bouw slimme oplossingen in

Als een corporatie kiest voor optimale duurzaamheid, dan realiseren zij voor bewoners een forse besparing op de energierekening. Deze besparing kunnen corporaties weer gebruiken voor het financieren van duurzame renovatie. Zo wordt het een win-win situatie voor bewoners en beheerders.

Creatieve kijk op duurzaam wonen, zorg en vastgoed

Eric Schellekens is expert wonen en zorg bij Alternu, partner van Toekomst Thuis. Toekomst Thuis is een slimme manier om te komen tot levensloopgeschikte woningen met een lager energieverbruik en een infrastructuur, waardoor de bewoner langer, met meer comfort en gemak, thuis kan blijven wonen. Dankzij een hechte, integrale samenwerking van vijf gespecialiseerde advies-, bouw- en technologiepartners voorziet Toekomst Thuis in een totaaloplossing bij het organiseren en uitvoeren van duurzame renovatie van (zorg)woningen.

Bron foto : Adviescommissie Ouderenbeleid (Aco)