Ontwikkelingen Toekomst Thuis

Slim in bestaande bouw

Welke keuze maak je als woningcorporatie in een krimpgebied? De bevolking neemt af, het percentage senioren neemt toe en de bestaande woningvoorraad is daar niet op toegesneden.

Lees meer

Nederland moet van schimmels, tocht en vocht af

“Dagelijks koken, televisiekijken en slapen in een tochtig, vochtig en koud huis. In heel veel naoorlogse woningen is schimmel een probleem van de dag. Op de langere termijn kunnen deze omstandigheden leiden tot vaak ziek zijn. Ik vind dat we samen met woningeigenaren onze verantwoordelijkheid moeten nemen en deze woningen moeten transformeren tot comfortabele en gezonde woningen.

Lees meer

De kracht van relevante kwaliteitsthema’s

Al ruim dertig jaar wordt in Nederland gestreefd naar het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Het is een complexe opgave die vaak wordt onderschat. Naast subsidies en de constante ontwikkeling van innovatieve technieken, is er nog een derde succesfactor: inzicht in gedrags- en organisatieprocessen op basis van relevante kwaliteitsthema’s.

Lees meer

Woningvoorraad verduurzamen? De 5 succesfactoren

Het verduurzamen van woningen is een speelveld waar mensen vertrouwen moeten krijgen, hebben en houden. Ze willen zich gehoord voelen. Bij duurzaam renoveren moeten er veel keuzes worden gemaakt. Als opdrachtgever moet je goed risico’s kunnen inschatten, zaken borgen en communiceren. Je hebt immers te maken met een hele keten. De corporatie, ontwerpers, de bouwer, installateur, de bewoners. Je moet die rol stevig oppakken of zorgvuldig uitbesteden

Lees meer

Voordelig een woningvoorraad vernieuwen zit in praktische oplossingen

Als professional in de zorg, beleid, of woningcorporatie heb je ook de verantwoordelijkheid dat bewoners met meer comfort en gemak langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat kan al door hele praktische, slimme aanpassingen in de opzet van de woning te integreren. Dit kan bij nieuwbouw, maar ook heel goed in een bestaande woning.

Lees meer

Aandacht voor maatschappelijke trends, zorgrobotica

Nederland kan niet langer z’n kop in het zand steken voor zorgrobotica. Het aantal senioren groeit en de zorgbehoefte neemt toe. We moeten er serieus mee aan de slag. Betrek bij het verduurzamen van de woningvoorraad óók technologie. Deze oplossingen zorgen ervoor dat bewoners met meer gemak zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Lees meer

Thuisautomatisering: wat zijn de plussen en minnen

Energiebesparend en toekomstgericht renoveren, dat is Toekomst Thuis. Comfortabel en langer thuis blijven wonen, daar maken wij onze uitdaging van. Voor veel ouderen zijn bij een laatste grote verbouwing veiligheid, vrijheid en energiebesparing de belangrijkste aspecten in het keuzeproces. Thuisautomatisering verhoogt het wooncomfort, en is noodzakelijk bij een toenemende zorgbehoefte

Lees meer

Experiment met sociale robot succesvol

Zorginstelling Philadelphia heeft de inzet van een sociale robot onderzocht bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Met positief resultaat, zo leerde het experiment met robot Phi (Pepper robot) die twee weken bij cliënt Lydia in huis...

Lees meer

Tekort aan seniorenwoningen dreigt in 2020

Ruim de helft van de gemeenten verwacht in 2020 onvoldoende huizen te hebben voor senioren. De overheid wil, net als de ouderen zelf, dat senioren langer thuis blijven wonen. Er zijn echter lang niet genoeg huizen geschikt. Vier op de tien gemeenten zegt nu al dat ze te maken hebben met een tekort.

Lees meer

Twee vliegen in één klap

Het levensloopbestendig- en duurzaam maken van de woningvoorraad is de huisvestingsopgave van de komende jaren. Zo’n 50- tot 60.000 ouderen kunnen de komende jaren door strengere indicatiestelling niet meer naar een verzorgingshuis. Thuis wonen in een aangepast huis is dan de optie.

Lees meer

Ouderen vertrouwen robot snel

Erik Fisscher van Croon Elektrotechniek gaf tijdens de vakbeurs VSK 2016 een lezing over de toekomst van de zorg. Robots in de zorg, is dat wel vooruitgang? Hebben ouderen niet juist behoefte aan menselijk contact?

Lees meer