Een wooncomplex of zelfs een hele woonwijk levensloopbestendig én met een lager energieverbruik realiseren: waar moet je bij het verduurzamen van een woningvoorraad op letten? Is een Design & Build aanpak hiervoor het meest geschikt?

“Renoveren in bewoonde staat draait vooral om mensenwerk en maatwerk per woning, per huishouden.

Bij een Design & Build aanpak is het ontwerp- en bouwteam al vroeg in het proces bekend en kan er door korte lijnen snel tot resultaat worden gekomen. Als opdrachtgever heb je één aanspreekpunt en is er ruimte om de laatste ontwikkelingen toe te voegen. Dat zijn aantrekkelijke voordelen.

Interview met Cyriel Heemels, projectmanager bouw bij Toekomst Thuis:

Verduurzamen van woningen is een speelveld van vertrouwen

Maar, Design & Build-aanpak is zeker niet de Heilige Graal. Als opdrachtgever neem je een belangrijke, impactvolle rol aan gedurende het hele proces. Jij bent immers het vertrouwde aanspreekpunt, een bekend gezicht voor velen, en daarom een belangrijke sleutel tot succes.

Het verduurzamen van woningen is een speelveld waar mensen vertrouwen moeten krijgen, hebben en houden. Ze willen zich gehoord voelen. Bij duurzaam renoveren moeten er veel keuzes worden gemaakt. Als opdrachtgever moet je goed risico’s kunnen inschatten, zaken borgen en communiceren. Je hebt immers te maken met een hele keten. De corporatie, ontwerpers, de bouwer, installateur, de bewoners. Je moet die rol stevig oppakken of zorgvuldig uitbesteden. Dat is bij Toekomst Thuis goed geregeld.

5 tips tot succes voor een vernieuwing van de woningvoorraad

Sta je zelf voor de uitdaging om te komen tot een vernieuwde woningvoorraad? Mijn vijf tips tot succes:

Tip 1: Kies je ambities met een no-regret aanpak

Formuleer je ambities voor de opgave van het vernieuwen van de woningvoorraad aan de hand van drie thema’s: ruimte om te leven, bijdragen aan duurzaamheid en technologie die bewoners helpt. Hanteer het no-regret principe: alle stappen die je neemt dienen op zichzelf waardevol te zijn en ook een bijdrage te leveren aan een gewenst doel op de horizon. Je zal ervaren dat alle ambities en het beschikbare budget meestal niet sluitend zijn in deze verkennende fase. Kies daarom vroegtijdig welke ambities prioriteit hebben en organiseer deze omtrent de drie thema’s.

Tip 2: Blijf communiceren

Bedenk dat er tijdens het bouwproces altijd nieuwe vragen en voortschrijdende inzichten ter tafel komen. Om de verwachting van het gewenste resultaat goed te managen, is het van belang om alle belanghebbenden te blijven betrekken, hen goed te informeren en tijdig te raadplegen. Zorg daarom voor regelmatig overleg en heldere verslaglegging.

Tip 3: Maak gebruik van je kompas

Een nieuw inzicht tijdens het proces kan soms leiden tot oplossingen, waarbij de belangen kunnen conflicteren. Gelukkig heb je vooraf in de Programma-fase al de prioriteiten van je ambities omtrent de thema’s ruimte, technologie en duurzaamheid duidelijk vastgelegd, wat zorgt voor een helder kompas. Gebruik dit kompas samen met belanghebbenden om bij discussie in een korter tijdbestek, met meer gemak, ooit lastige, onderbouwde keuzes te maken en te accepteren.

Tip 4: Luister en vraag door

Natuurlijk kan het in het proces gebeuren dat jouw Design & Build partner kiest voor een bepaalde oplossing en dat belanghebbenden daar in eerste instantie niet blij mee zijn. Een veelgehoord argument is dan: ‘Dat zal wel zo zijn dat we dat als eis hebben omschreven, maar dit bedoelen we eigenlijk niet.’ Als de bedoelde oplossing alsnog wordt aangeboden, dan is dat vaak met extra kosten verbonden. Blijf als opdrachtgever tijdens het hele proces kijken door de bril van de bewoner, medewerker of cliënt. Wat is de achterliggende motivatie waarom deze doelgroep juíst die materiaalsoort wil? Is het een kwestie van smaak, kosten of heeft het een functie? Neem belanghebbenden mee in deze overweging. En wijs ze ook tijdig op de consequenties van de te nemen keuzes.

Tip 5: relatiemanagement = succesvol resultaat

Succesvol renoveren draait vooral om de verwachtingen van zowel opdrachtgever, cliënt als aannemer constant te managen. Werk aan een vertrouwensrelatie die uitnodigt om hetzelfde te doen. In een transparante omgeving, waar met respect, vertrouwen en passie met elkaar wordt samengewerkt, werken mensen met plezier. In zo’n omvangrijk project worden misverstanden gemakkelijker voorkomen en betere resultaten met minder kosten behaald. Mocht je hulp kunnen gebruiken, schroom niet om contact met me op te nemen.”

Cyriel Heemels is projectmanager bouw bij Alternu. Het bureau is partner van Toekomst Thuis. Toekomst Thuis is een slimme manier om te komen tot levensloopgeschikte woningen met een lager energieverbruik en een infrastructuur, waardoor de bewoner langer, met meer comfort en gemak, thuis kan blijven wonen. Dankzij een hechte, integrale samenwerking van vijf gespecialiseerde advies-, bouw- en techniekpartners voorziet Toekomst Thuis in een totaaloplossing bij het organiseren en uitvoeren van duurzame renovatie van (zorg)woningen.