Al ruim dertig jaar wordt in Nederland gestreefd naar het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Het is een complexe opgave die vaak wordt onderschat. Naast subsidies en de constante ontwikkeling van innovatieve technieken, is er nog een derde succesfactor: inzicht in gedrags- en organisatieprocessen op basis van relevante kwaliteitsthema’s.

Een duurzaamheidsopgave is kansrijk én noodzakelijk, maar er liggen ook belangrijke belemmeringen op het pad.

Een woning staat nooit op zichzelf, maar ligt in een complex, in een wijk, in een gemeente. Elke keuze heeft gevolgen. Om te zorgen voor een structureel goede woningvoorraad, waardoor bewoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen, zullen we met z’n allen moeten investeren in een sterke visie. In beleid. In een optimaal proces. En in goede communicatie over duurzaamheid.

Interview met André Hehemann, technisch bouwdirecteur bij Toekomst Thuis: “Mijn ervaring is dat het hard werken is om stakeholders tot vernieuwing aan te zetten

Een inventarisatie op basis van relevante kwaliteitsthema’s helpt om de ambities te vertalen

Vaak kost het besluitvormingsproces met bewoners en stakeholders heel veel tijd en aandacht, naast de benodigde analyse, rapportages van technische en financiële aard. Toekomst Thuis kan op al deze vlakken een belangrijke rol vervullen en opdrachtgevers adviseren of zelfs geheel ontzorgen. Een inventarisatie op basis van relevante kwaliteitsthema’s helpt om de ambities te vertalen naar interessante en concrete oplossingsmogelijkheden.

Blik op de toekomst

Binnen het samenwerkingsverband Toekomst Thuis bieden we met vijf gespecialiseerde partners een totaaloplossing bij het organiseren en uitvoeren van duurzame renovatie van (zorg)woningen. Duurzaamheid betekent voor ons: bouwen volgens de no-regret methodiek. Met alle stakeholders en partners kijken we naar uitdagingen in de toekomst. Samen bepalen we wat belangrijke kwaliteitsthema’s zijn voor de woning of het complex. Denk aan toegankelijkheid, veiligheid, comfort, energieprestatie, toekomstwaarde, gezondheid of milieu.

Uiteraard hebben we geen glazen bol en weten we niet precies hoe de toekomst zal verlopen. Daarom is het belangrijk om met flexibele oplossingen te komen, die ook in de toekomst relevant blijven en desinvesteringen te voorkomen. Zo kan een levensloopbestendige uitbouw gebruikt worden als kantoorruimte, als speelkamer voor kinderen of zelfs ingezet worden als zorgunit, zonder dat er achteraf ingrijpende aanpassingen voor nodig zijn.

Flexibel verduurzamen

Bij Toekomst Thuis bieden we verschillende duurzaamheidspakketten, variërend van woningisolatie tot duurzame installaties. Op basis van jouw ambities op het gebied van levensloopbestendigheid, zorg en comfort stellen wij een ideale combinatie van pakketten voor en verbinden hier een stappenplan aan naar de toekomst. Als opdrachtgever bepaal je vervolgens zelf tot hoe ver je verduurzaamt, en in welk tempo. Met de zekerheid dat de huidige investering ook in de toekomst zijn waarde behoudt. Zo is het bijvoorbeeld belangrijker om te sturen op een juiste volgorde van energetische maatregelen, dan te sturen op een verbetering van het energielabel.

Duurzame renovatie betekent anders omgaan met je woning

Het managen van verwachtingen tussen alle belanghebbenden maakt communicatie een belangrijke pijler in het proces. Bij duurzame renovatietrajecten vergt dit, met name voor bewoners, een andere aanpak dan bij een traditionele renovatie. Toekomst Thuis gaat de dialoog aan en zet verschillende communicatiemiddelen in die afgestemd zijn op de doelgroep. Dit helpt bij het creëren van draagvlak en bij de bewustwording van het anders gebruiken van een duurzame woning.”

André Hehemann is technisch bouwdirecteur bij Climate Construction, partner van Toekomst Thuis. Toekomst Thuis is een slimme manier om te komen tot levensloopgeschikte woningen met een lager energieverbruik en een infrastructuur, waardoor de bewoner langer, met meer comfort en gemak, thuis kan blijven wonen. Dankzij een hechte, integrale samenwerking van vijf gespecialiseerde advies-, bouw- en technologiepartners voorziet Toekomst Thuis in een totaaloplossing bij het organiseren en uitvoeren van duurzame renovatie van (zorg)woningen.