Ik heb geen beperking, mijn huis heeft beperkingen

Toekomst Thuis helpt gemeenten en woningcorporaties om voor hun bewoners te komen tot een mooie, duurzame, gezonde en comfortabel vernieuwde woning. Wij bieden voor de bestaande woningvoorraad keuzepakketten met als resultaat een levensloopgeschikte woning met een lager energieverbruik waarin de bewoner langer, met meer comfort en gemak, thuis kan blijven wonen.

Duurzaam wonen (nul op de meter)

Wanneer u woningen gaat renoveren staat duurzaamheid voorop. Vanuit kosten, milieubelang en gemeente doelstellingen. Een ‘No regret’ duurzaamheidspakket of zelfs Nul op de meter biedt u een toekomst thuis.

Levensomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat uw woning moet worden aangepast zodat u thuis kunt blijven wonen. Slim gebruik maken van ruimte geeft een toekomst thuis.

Domotica en robotica bieden steeds meer technische mogelijkheden waardoor u langer thuis kunt blijven wonen. Met een gemakspakket of zorgpakket blijft u langer zelfstandig.

Urgentie

Een heel groot deel van de Nederlandse woningvoorraad is gebouwd tussen 1950 en 1985. De babyboom-generaties van na de oorlog moesten snel en goedkoop gehuisvest worden. Veel ouderen van nu wonen er nog. Veel van deze woningen zijn helaas niet comfortabel, slecht toegankelijk en energetisch ondermaats. Door de stijgende prijzen van energie van de afgelopen jaren beslaan de energiekosten een steeds groter deel van de woonlasten van de bewoners. Juist daarom is het verbeteren van de woning tot een levensloopgeschikte woning met een lager energieverbruik, of zelfs tot een Nul-op-de-Meter-woning, zeer belangrijk.

Langer thuis, levensloopbestendig

Ouderen en mensen met functiebeperkingen blijven steeds langer thuis wonen. Enerzijds omdat zij graag hun zelfstandigheid behouden en in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen, anderzijds omdat de verzekeraars en gemeenten de opdracht hebben om de zorgkosten beheersbaar te houden. De woning zelf levert vaak beperkingen op. Die heffen we op, waar dat haalbaar is. Ondersteuning met moderne technologie is daarbij onontbeerlijk.

Toekomst Thuis

Het team van Toekomst Thuis is graag uw partner om de woningvoorraad gereed te maken voor de gestelde uitdagingen. Wij begeleiden u om te komen tot een haalbare businesscase. Vervolgens gaan we daarover in gesprek met bewoners. Zij krijgen daarbij de keuze uit onze standaardproducten, ontwikkeld voor deze opgave en afgestemd op uw woningcomplex. Tijdens de uitvoering bewaken wij onze afspraken met uw bewoners en informeren u over de voortgang. Het Team Toekomst Thuis heeft alle benodigde expertise in huis om u vanaf start en gedurende het gebruik van dienst te zijn.

Renovatie toekomst gericht

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor een goede woningvoorraad. Met de komst van diverse WMO taken voor gemeentes in 2015 is er nog meer aandacht voor “aangepaste” woningen om mensen met een aandoening te voorzien van een passende woning. 

Woningcoöperaties die hun bestaande woningvoorraad willen renoveren en willen aanpassen aan de eisen van de 21ste eeuw staan voor behoorlijk wat uitdagingen.

Expert zorgwonen.Verbinden, bruggen bouwen tussen spelers en partijen die enkel met anderen hun doelen kunnen bereiken, 

Eric Schellekens

Expert wonen met zorg, Alternu

Innovatie en relatiemanager bij Van der Leij bouwbedrijven.

André Hehemann

Bouwer NOM, van der Leij

Architect en ingenieur voor optimale leefruimte

Jeroen Kreijne

Architect, LENGKEEK architecten en ingenieurs

Bouw- en projectmanagement

Cyriel Heemels

Bouw- en projectmanagement, Alternu

Bouwadvies en bouwkosten

Peter van der Zanden

Adviseur, Alternu

Iedereen verbonden in de zorg. Domotica en communicatie.

Erik Fisscher

Accountmanager zorg, Croon, Wolter & Dros

Technische innovaties voor langdurig thuis wonen.

Tom Ederveen

Robot expert zorg en wonen, Robotzorg

Slim in bestaande bouw

Welke keuze maak je als woningcorporatie in een krimpgebied? De bevolking neemt af, het percentage senioren neemt toe en de bestaande woningvoorraad is daar niet op toegesneden.

Lees meer

Nederland moet van schimmels, tocht en vocht af

“Dagelijks koken, televisiekijken en slapen in een tochtig, vochtig en koud huis. In heel veel naoorlogse woningen is schimmel een probleem van de dag. Op de langere termijn kunnen deze omstandigheden leiden tot vaak ziek zijn. Ik vind dat we samen met woningeigenaren onze verantwoordelijkheid moeten nemen en deze woningen moeten transformeren tot comfortabele en gezonde woningen.

Lees meer

De kracht van relevante kwaliteitsthema’s

Al ruim dertig jaar wordt in Nederland gestreefd naar het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Het is een complexe opgave die vaak wordt onderschat. Naast subsidies en de constante ontwikkeling van innovatieve technieken, is er nog een derde succesfactor: inzicht in gedrags- en organisatieprocessen op basis van relevante kwaliteitsthema’s.

Lees meer

Woningvoorraad verduurzamen? De 5 succesfactoren

Het verduurzamen van woningen is een speelveld waar mensen vertrouwen moeten krijgen, hebben en houden. Ze willen zich gehoord voelen. Bij duurzaam renoveren moeten er veel keuzes worden gemaakt. Als opdrachtgever moet je goed risico’s kunnen inschatten, zaken borgen en communiceren. Je hebt immers te maken met een hele keten. De corporatie, ontwerpers, de bouwer, installateur, de bewoners. Je moet die rol stevig oppakken of zorgvuldig uitbesteden

Lees meer

Voordelig een woningvoorraad vernieuwen zit in praktische oplossingen

Als professional in de zorg, beleid, of woningcorporatie heb je ook de verantwoordelijkheid dat bewoners met meer comfort en gemak langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat kan al door hele praktische, slimme aanpassingen in de opzet van de woning te integreren. Dit kan bij nieuwbouw, maar ook heel goed in een bestaande woning.

Lees meer

Aandacht voor maatschappelijke trends, zorgrobotica

Nederland kan niet langer z’n kop in het zand steken voor zorgrobotica. Het aantal senioren groeit en de zorgbehoefte neemt toe. We moeten er serieus mee aan de slag. Betrek bij het verduurzamen van de woningvoorraad óók technologie. Deze oplossingen zorgen ervoor dat bewoners met meer gemak zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Lees meer